Grafika informująca o rodzajach alarmów i treściach komunikatów ostrzegawczych