Budżet
Rachunek wydzielony
I Liceum Ogólnokształcące
LXIV Liceum Ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Nr 28
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3


Budżet
Rachunek wydzielony

Ognisko Pracy Pozaszkolnej “Żoliborz”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3