Przedszkole Nr 87
ul. Broniewskiego 9d
01-780 Warszawa
tel.: 22 277 – 22 – 35
e-mail: p87@eduwarszawa.pl
www: https://przedszkole87.waw.pl/

Dyrektor: Joanna Pyzara


Przedszkole Nr 96
ul. Wyspiańskiego 5
01-577 Warszawa
tel.: 22 839 – 28 – 39
e-mail: dyrektor.p96@eduwarszawa.pl
www: https://przedszkole96.schoolpage.pl/

Dyrektor: Marzena Skarbek-Kiełłczewska


Przedszkole Nr 109 “Ludeczkowo”
Pl. Henkla 2
01-578 Warszawa
tel.: 22 839 – 28 – 96
e-mail: p109@eduwarszawa.pl
www: przedszkoleludeczkowo.pl

Dyrektor: Beata Patoka – Szurawska


Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej
ul. Suzina 4
01-586 Warszawa
tel.: 22 833 – 23 – 73
tel.: 22 277 – 22 – 30
e-mail: p130@eduwarszawa.pl
www: p130.przedszkola.net.pl

Dyrektor: Małgorzata Woźniak


Przedszkole Nr 131
ul. Sierpecka 9A
01-589 Warszawa
tel.: 22 833 – 05 – 73
e-mail: sekretariat.p131@eduwarszawa.pl
www: www.przedszkole131.waw.pl

Dyrektor: Edyta Szomko


Przedszkole Nr 132
ul. Śmiała 20
01-523 Warszawa
tel.: 22 839 – 05 – 08
e-mail: p132@eduwarszawa.pl
www: p132.przedszkola.net.pl

Dyrektor: Elżbieta Radwańska


Przedszkole Nr 197 “Do-Re-Mi”
ul. Ks.J.Popiełuszki 3A
01-786 Warszawa
tel.: 22 663 – 87 – 06
tel.: 22 277 – 22 – 00
e-mail: przedszkole.p197@eduwarszawa.pl
www: https://przedszkole197.schoolpage.pl/

Dyrektor: Katarzyna Podgórska


Przedszkole Nr 212
ul. Rybińskiego 2
01-611 Warszawa
tel.: 22 839 – 88 – 67
tel.: 22 277 – 22 – 31
e-mail: p212@eduwarszawa.pl
www: p212waw.edupage.org

Dyrektor: Katarzyna Pernach-Brzostek


Przedszkole Integracyjne Nr 247
ul. Bieniewicka 32
01-632 Warszawa
tel.: 22 832 – 84 – 08
e-mail: p247@eduwarszawa.pl
www: www.przedszkole247.eu

Dyrektor: Blanka Adamczuk


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288
ul. Elbląska 63A
01-737 Warszawa
tel.: 22 633 – 90 – 82
tel.: 22 633 – 67 – 50
e-mail: p288@eduwarszawa.pl
www: www.przedszkole288.waw.pl

Dyrektor: Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak


Przedszkole Nr 361
ul. Włościańska 6A
01-710 Warszawa
tel.: 22 633 – 38 – 92
e-mail: p361@eduwarszawa.pl
www: www.przedszkole361.waw.pl

Dyrektor: Katarzyna Grzęda


Przedszkole Nr 433
ul. Ludwika Rydygiera 8A
01-793 Warszawa
tel.: 22 277 – 22 – 22
e-mail: p433@eduwarszawa.pl
www: przedszkole433.waw.pl

Dyrektor: Iwona Rurka


Przedszkole Nr 446
ul. A. German 5
01-794 Warszawa
tel.: 22 277 – 22 – 70
e-mail: p446@eduwarszawa.pl
www: https://przedszkole446.edu.pl/

Dyrektor: Joanna Saturska-Ornat


Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana
ul. Mścisławska 1
01-647 Warszawa
tel.: 22 833 – 58 – 69
e-mail: sp65@eduwarszawa.pl
www: www.sp65.waw.pl

Dyrektor: Marta Skrzyńska


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana
ul. Or-Ota 5
01-507 Warszawa
tel.: 22 839 – 48 – 14
e-mail: sp68@eduwarszawa.pl
www: www.oppman.edu.pl

Dyrektor: Marzena Ocias


Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy
ul. Przasnyska 18A
01-756 Warszawa
tel.: 22 633 – 97 – 17
e-mail: sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
www: sp92warszawa.edupage.org

Dyrektor: Magdalena Rupniewska


Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa
tel.: 22 663 – 48 – 49
e-mail: sp267@eduwarszawa.pl
www: www.sp267.waw.pl

Dyrektor: Małgorzata Gutowska


Szkoła Podstawowa Nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. “Alek”
ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa
tel.: 22 839 – 79 – 63
e-mail: sp391@eduwarszawa.pl
www: www.sp391.edu.pl

Dyrektor: Lidia Więckowska


Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. “Rudy”
Al. Wojska Polskiego 1
01-524 Warszawa
tel.: 22 839 – 07 – 45
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl
www: www.sp392.waw.pl

Dyrektor: Marzena Rutkowska


Szkoła Podstawowa Nr 396
ul. A. German 5A
01-794 Warszawa
tel.: 22 277 – 16 – 99
e-mail: sp396@eduwarszawa.pl
www: www.sp396.edu.pl

Dyrektor: p.o. Aneta Graczyk


I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa
tel.: 22 839 – 48 – 13
tel.: 22 839 – 46 – 38
e-mail: sekretariat.lo1@eduwarszawa.pl
www: www.jedynka.org

Dyrektor: Andrzej Jan Wyrozembski


XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Ks.J.Popiełuszki 5
01-786 Warszawa
tel.: 22 663 – 68 – 94
e-mail: lo16@eduwarszawa.pl
www: www.sempolowska.eu

Dyrektor: Monika Nawrocka


LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
ul. Elbląska 51
01-737 Warszawa
tel.: 22 633 – 24 – 04
e-mail: lo64@eduwarszawa.pl
www: www.liceum64.pl

Dyrektor: Beata Zdanowicz


Zespół Szkół Nr 28
ul. Gen. Zajączka 7
01-518 Warszawa
tel.: 22 844 – 36 – 34
tel.: 22 844 – 47 – 67
e-mail: zs28@eduwarszawa.pl
www: www.zs28.waw.pl

Dyrektor: Katarzyna Ołdak


Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego
ul. Felińskiego 13
01-513 Warszawa
tel.: 22 839 – 00 – 41
e-mail: zs31@eduwarszawa.pl
www: www.zs31.waw.pl

Dyrektor: Leszek Olszewski


Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
ul. Gen. Zajączka 7
01-518 Warszawa
tel.: 22 839 – 12 – 23
e-mail: sekretariat.zsel@eduwarszawa.pl
www: www.zseil.edu.pl

Dyrektor: Wioletta Malan


Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul Włościańska 35
01-710 Warszawa
tel.: 22 663 – 32 – 55
tel.: 22 663 – 30 – 38
e-mail: zssl3@eduwarszawa.pl
www: wloscianska.strefa.pl/wordpress

Dyrektor: Katarzyna Tomczuk-Kuzka


Ognisko Pracy Pozaszkolnej “Żoliborz”
ul. Ks.J.Popiełuszki 13
01-595 Warszawa
tel.: 22 839 – 42 – 41
tel.: 22 839 – 46 – 00
e-mail: oppzol@eduwarszawa.pl
www: www.oppzoliborz.waw.pl

Dyrektor: Justyna Ippohorska-Lenkiewicz


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa
tel.: 22 277 – 22 – 10
tel.: 22 277 – 11 – 18
e-mail: sekretariat.ppp3@eduwarszawa.pl
www: www.poradnia-nr3.pl

Dyrektor: Dorota Pąk