Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

W związku z powyższym zmianie uległ próg stosowania ustawy PZP. Ustawę PZP należy stosować do zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, tj. 128.079 złotych (poprzednio 129.351 złotych).

Do pobrania: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych