Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia:  2022/BZP 00493554/01 SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15 1.5.2.) Miejscowość: Warszawa 1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513 1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: … Czytaj dalej Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.