Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: … Czytaj dalej Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy