Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15 1.5.2.) Miejscowość: Warszawa 1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513 1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS … Czytaj dalej Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy