Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Finanse
Finanse
Finanse
Edukacja
Edukacja
Finanse
Finanse
Finanse
Edukacja
Edukacja
previous arrow
next arrow

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Żoliborz m. st. Warszawy, zwane dalej “Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy.

Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Biura należy m.in.:

  • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
  • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych,
  • zapewnienie obsługi prawnej.

Schemat organizacyjny DBFO - Żoliborz m.st. Warszawy

Aktualności i ogłoszenia

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

tel.: 22 839 89 81
fax: 22 839 12 35

Back to top