zmień kontrast
A+  A-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienie na obsługę techniczną placówek oświaty Dzielnicy Żoliborz

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Żoliborz m. st. Warszawy

01- 513 Warszawa  ul. A. Felińskiego 15

Tel. 839 89 81 / fax 839 12 35

Warszawa, dn. 28.03.2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

(zamówienie o wartości do 30.000 euro netto)

W imieniu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy  zapraszam do złożenia ofert, dotyczących obsługi technicznej 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcia dla użytkowników komputerów w tych placówkach.

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Obsługa polegać będzie na bieżącym monitoringu funkcjonowania sieci w placówkach oraz na rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem komputerów, w szczególności na:

 • rejestracji incydentów;
 • rozwiązywaniu incydentów;
 • terminowej realizacji incydentów;
 • udostępnieniu możliwości składania incydentów dwiema drogami (telefoniczna, email);
 • instalacji, reinstalacji i przygotowywaniu sprzętu (drukarki, komputery, laptopy);
 • reagowaniu wg terminów i standardów z poniższych tabel na braki w dostępie do intranetu i Internetu;
 • rozwiązywaniu incydentów/problemów zdalnie;
 • rozwiazywaniu incydentów/problemów na miejscu w placówkach w razie potrzeby;
 • ścisłej współpracy z dzielnicowym Wydziałem Informatyki i działaniu wg ich zaleceń;
 • udzielaniu doradztwa w zakresie zakupów i innych tematów związanych z IT w placówce przez telefon
  i e-mail;
 • udzielanie odpowiedzi na tematy związane z bezpieczeństwem i zasadami na podstawie przepisów wewnętrznych placówki;
 • byciu aktywnym i odpowiedzialnym w zakresie obsługi pracowników placówek oświatowych;
 • wspieraniu użytkowników w korzystaniu ze sprzętu komputerowego oraz udzielaniu porad;
 • rozwiązywaniu problemów związanych ze stacjami roboczymi;
 • rozwiązywaniu problemów związanych z laptopami;
 • rozwiazywaniu problemów związanych z drukarkami (lokalne i sieciowe);
 • rozwiązywaniu problemów związanych z monitorowaniem (leżących po stronie konfiguracji);
 • rozwiązywaniu problemów związanych z urządzeniami wielofunkcyjnymi;
 • zarządzaniu i konserwacji stacji roboczych MS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10;
 • wdrażaniu i obsłudze produktów MS Office 2000-2016, 365 ale nie ograniczając się do MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint;
 • instalacji i konfiguracji telefonów stacjonarnych IP;
 • dostępności inżynierów terenowych w godz. od 8 do 17 w dniach roboczych;
 • posiadaniu podstawowej wiedzy na temat MS Active Sync i Blackberry;
 • instalacji i konfiguracji iPad, iPhone i Android;
 • instalacji i konfiguracji MS Windows Server EDU 2003,2008,2012,2012 R2 i 2016;
 • tworzeniu kont w Active Directory;
 • tworzeniu i edycji GPO;
 • instalacji i konfiguracji WSUS;
 • instalacji i konfiguracji przełączników zarządzalnych CISCO, TP-LINK i Ubiquity;
 • nadzorze nad sprzętem sieciowym CISCO, TP-LINK i Ubiquity;
 • wdrażaniu polityk bezpieczeństwa, przeciwkradzieżowych i działaniu wg standardów zaleceń IODO;
 • znajomości oprogramowania Librus, Vulcan i MobiReg, STOCK The Asetss Ninja;
 • znajomości procedur PC refresh i migracji stacji roboczych oraz laptopów;
 • wykonywaniu napraw sprzętowych (sprzętu, komponentów dostarczonych przez użytkownika);
 • naprawie programów użytkowych (rożne programy, z których korzystają użytkownicy do pracy);
 • obsługi VIP-ów;
 • konfiguracji VLAN i weryfikacji prawidłowych adresacji IP stacji i serwerów;
 • pomoc przy wdrożeniu programu inwentaryzacyjnego;
 • znajomości zasad panujących w placówkach oświatowych;
 • instalacji i konfiguracji zcentralizowanego pakietu antywirusowego;
 • migracji wszystkich komputerów do domeny AD wraz z ewentualną reinstalacja systemu operacyjnego;
 • przestrzeganiu zasad schludnego ubioru (dotyczy inżynierów terenowych).

 

Miejsce realizacji: placówki oświatowe Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Odbiorcy: placówki oświatowe Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego: do oferty należy dołączyć co najmniej 3 referencje potwierdzające wykonywanie obsługi podmiotów korzystających z co najmniej 500 urządzeń IT każdy (takich jak komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, przełączniki, routery), w zakresie zawartym w niniejszym zapytaniu, w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem ceny oraz terminu reakcji/realizacji zostanie wskazana do realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do negocjacji ostatecznej ceny realizacji zadnia przed podpisaniem umowy. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (w załączeniu) i przesłanie oferty na adres dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl lub dostarczenie jej osobiście do sekretariatu (pokój 17) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Felińskiego 15 (wejście od ulicy Bitwy pod Rokitną), 01-513 Warszawa, najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00.

Zapytania w zakresie merytorycznym dotyczącym problemów informatycznych należy kierować na adres: jskarbek@um.warszawa.pl

 

 Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert

 

Aktualizacja: 24.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Opublikowano: 2019-03-28


Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.