zmień kontrast
A+  A-

WYBRANE AKTY PRAWNE / DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

  1. Uchwała nr V/88/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

  2. Uchwała Nr LIV/1548/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

  3. Zarządzenie Nr 4363/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

  4. Uchwała Nr LXXV/1937/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

  5. Zarządzenie Nr 225/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

  6. Zarządzenie Nr 5604/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2014 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

  7. Zarządzenie Nr 3494/2012 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ponaddzielnicowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

  8. Zarządzenie Nr 2218/2012 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ponaddzielnicowychprowadzonych przez m.st. Warszawę.

  9. Zarządzenie Nr 748/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Projekt i realizacja: Serwkom Sp. z o.o.