Oferty pracy
Zamówienia publiczne

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz
m. st. Warszawy


ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

tel.: 22 839 - 89 - 81
fax: 22 839 - 12 - 35OGŁOSZENIE


aktualnosci
2015-11-25 | Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne . ... więcej