Oferty pracy
Zamówienia publiczne

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz
m. st. Warszawy


ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

tel.: 22 839 - 89 - 81
fax: 22 839 - 12 - 35OGŁOSZENIE


aktualnosci
2016-01-25 | Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominam o obowiązku przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych... więcej
aktualnosci
2016-01-08 | Średni kurs złotego w stosunku do euro.

Sznowni Państwo, w dniu 1 stycznia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254). Dziennik Ustaw poz. 2254 ... więcej